Strona główna
Kazimierz Szpądrowski
Marcin Szpądrowski
Wystawy i nagrody
Album
Wyszukiwarka
Księga Gości
Kontakt
 


Aktualnie zawiera on przykłady, w miarę nowych, zdjęć, pojedynczych lub pochodzących z różnych cykli.
Niestety uboga forma techniczna użytego oprogramowania uniemożliwia mi posegregowanie zdjęć w podkatalogi oraz ogranicza ich ilość.


Zastrzegam sobie wszelkie prawa autorskie. W przypadku kopiowania fotografii zawartych na mojej stronie, a tym samym ich dalszej publikacji, potrzebna jest pisemna zgoda ich autora. Korzystanie w inny sposób, jest prawnie zabronione. Podstawa prawna: Ustawa o Prawie Autorskim i Dziedzinach Pokrewnych (cała) w tym: rozdz. 9 art. 79. p. 1.

W przypadku zainteresowania współpracą proszę o kontakt poprzez stosowną zakładkę lub bezpośrednio: marcin@1111.pl

Marcin Szpądrowski

 
Top